orbisPrzygodę z turystyką rozpoczęliśmy w styczniu 1985 r. w ramach Przedsiębiorstwa Państwowego Polskie Biuro Podróży "ORBIS" Okręg w Poznaniu; dr Jerzy Żywiecki powołał do życia Ekspozyturę Kaliskiego Oddziału „ORBIS”, a jej Kierownikiem zostaje mgr Zenon Schumacher.
Po trzech latach, już w roku 1988 placówka w Kępnie zostaje podniesiona do rangi samodzielnego Oddziału PP PBP „ORBIS” w Kępnie.
Są to najlepsze lata naszej działalności – Oddział w Kępnie posiada w swej dyspozycji dwa nowoczesne w owym czasie autokary, a zakres usług turystycznych obejmował pełen wachlarz świadczeń.
Nasi P.T. Klienci zjechali z nami i dzięki nam wszystkie kontynenty (poza Antarktydą), nasze autokary były w Lizbonie i Moskwie, w Londynie i Istambule. Zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na każdego P.T. Klienta.

 

 

 

 

orbis travel
W roku 1991 Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Biuro Podróży "ORBIS" rozpoczęło proces prywatyzacji. Jednocześnie zmienia swoje logo, które było niezmienne od czasów powołania go do życia we Lwowie w roku 1920.

Pierwszą sprywatyzowaną placówką w Okręgu Poznańskim, a trzecią w Polsce został Oddział PBP "ORBIS" w Kępnie. Placówka w Kępnie, jak większość Oddziałów PP PBP „ORBIS” działa w sieci licencjonowanych przez „ORBIS” biur podróży

 

 

 

schumacher

 

15 maja 1991 roku powstaje Biuro Podróży Zenon Schumacher - Licencja "ORBIS" w Kępnie. Z dniem 1 stycznia 2004 roku wygasa umowa licencyjna z PBP "ORBIS Travel" Sp. z o.o., którą zainteresowane strony nie przedłużają.
Upadłość najstarszego biura turystycznego w Polsce, ogłoszona 28.09.2010 r, przyjęta z dużym żalem, nie miała jednak żadnego wpływu na zakres naszych usług.

 

 

 

 

Zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz wykonywania na zlecenie Klientów czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych wydał Wojewoda Wielkopolski nr 090 w dniu 25 stycznia 2000 r. Od tego dnia Biuro działa całkowicie samodzielnie, bez powiązań z PBP „ORBIS”.

Aktualne Zaświadczenie o działalności BP-SCHUMACHER wydane w dniu 05.02.2015 r. przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (DS.-II.5222.1.34.2015).

Biuro Podróży SCHUMACHER

63-600 Kępno, ul. Kościelna 2A

Regon: 250007920

NIP 6190007361

Tel. 627829922

Tel/fax 627823132

Konto bankowe: 13 1500 1155 1211 8001 6604 0000